Kodning, to eurovision-grafer

Nedenstående to grafer viser de lande, som har vundet eurovision flest gange, og som Danmark har givet flest point til samlet set siden 1957.

Hmmm.. hvorfor mon Euphoria spiller?

Se vores nederste graf, og find ud af det!

Men først, så lade finde ud af, hvilke lande der har flest sejre i Eurovision i alt!

Er dit yndlingsland på listen? Og kan du huske alle deres sange?

Hvis grafen ikke vises, kan du følge linket her: https://editor.p5js.org/Alina_Jensen/embed/eEsFSEjNI

Hvilket lands sejre passer bedst til Sveriges alltimer?

Hvor mange af disse har du stemt på? Du kan nok genkende et land eller to fra din egen SMS-afstemning.

Herunder kan du se, om du stemmer på samme måde, som resten af DK, og se hvilke lande, vi stemmer mest på her i landet.

Hvis grafen ikke vises, kan du følge linket her: https://editor.p5js.org/Alina_Jensen/embed/DUkgbdtuZ

Infogram opgaver

Lav et visuelt udtryk, der passer til de data, som I vælger at arbejde. Et tip er at kigge på templates, og se om de kan bruges, inden du selv forsøger med et design helt fra scratch.

Som krav skal I gøre brug af disse elementer i jeres Infogram:

  • Element (rammen for jeres grafik)
  • Mindst tre forskellige graphics (her går GIFs også an)
  • Animation (hvordan tingene bevæger sig)
  • Tooltip text, der peger ind I jeres data.
  • Diagram (valgfri mode)
https://infogram.com/kvinder-i-bestyrelsen-1h9j6qg05k0e54g

HVORFOR KAN JEG IKKE EMBED???

Tableau Public opgaver

  1. Rens datasættet og hent dataene ind i Tableau Public. Overskrifterne skal stå i første række.
  2. Lav et Danmarkskort, hvor vi kan se opdelingen regionalt/kommunalt. Skift gerne farver, så det er tydeligt, hvordan det er inddelt.
  3. Lav en graf, der viser udviklingen over tid for hver kommune.
  4. Lav et dashboard der samler dataene, og sørg for, at de ændrer sig ved klik på den ene.
  1. Eksporter til filen som embedded kode, og se, om den fungerer i et site (også det filtrerede click – altså at de er gensidigt sammenhængende)

https://public.tableau.com/views/BileriDanmark/Dashboard1?:language=en&:display_count=y&publish=yes&:origin=viz_share_link

EMBED-link virker ikke?

Hvad fandt I ud af? har ærligt ikke aft til til at analysere på data

Er der steder i Danmark, hvor der bliver købt langt flere biler, end andre? købehavn

Nogle bemærkelsesværdige steder? har ærligt ikke aft til til at analysere på data

Flourish – opgave 1-4

1) Find et Danmarkskort, du kan bruge til Flourish (hint: se video nummer to). Når du har fundet det og fået det uploadet til Flourish, skal du finde et datasæt, du kan illustrere ved hjælp af kortet – valget er frit.

2) Tjek guiden ovenfor for hjælp til at uploade og indsætte data i Flourish.

3) Når du har styr på det, så gem og eksporter dit interaktive kort, så vi kan se det.

Nedenstående er et kort over erhvervsuddannede i de danske kommuner

Data: statestikbanken.dk

4) Herefter skal I tage det samme datasæt og illustrere på mindst én anden måde i Flourish – bare vælg den form, I synes passer bedst til dataen.

DEN FUNGERER IKKE SÅ GODT 🙁

Canva – opgave 1-4

Følgende side er besvarelse på opgaverne 1 til fire i Canva

Opgave 1

Formulering: Et søjle- eller kurvediagram, der fortæller om udviklingen i brugen af nikotinsubstitution for begge køn (find hjælp i video 2)

Jeg valgte at lave en graf, da jeg kan købene er sket løbene og jeg mener at søjle diagrammer passer bedre til et fast tidspunkt.

Data: https://medstat.dk/

Opgave 2

Formulering: Et lagkage/cirkeldiagram, der viser fordelingen mellem mænd og kvinders brug af nikotinsubstitution i 2019 (find hjælp i video 3)

OBS grundet en fejl i mit Canva, er denne et screenshot og ikke integreret

Opgave 3

Formulering: Et fiskebensdiagram, der skal forsøge at påvise, hvilke årsager der kan føre til, at man vælger et rygestop. Du skal nok forsøge at kigge lidt videre på nettet for at finde forskellige årsager. (find hjælp i video 5)

Opgave 4

Formulering: Et fiskebensdiagram, der skal forsøge at påvise, hvilke årsager der kan føre til, at man vælger et rygestop. Du skal nok forsøge at kigge lidt videre på nettet fEn relevant infografik, hvor i selv udvælger data og pointer, som skal fremhæves. (find hjælp i video 4)or at finde forskellige årsager. (find hjælp i video 5)

Infografikken er målrettet unge og skal vise overvejelse, man gør sig baseret på forrige digram

Jens Meilvang vil være Østjyllands stemme på Christiansborg – men kun som LA-mand

Foto: Jacob Møller

Jens Meilvang (LA) chancer for at komme i Folketinget er begrænsede, men de kan forbedres, hvis han skifter parti. Politikeren fra Norddjurs kommune vil dog kun repræsentere Østjyllands befolkning, hvis han kan gøre det som politiker for Liberal Alliance.

Skrevet af: Alina Jensen (og Jacob Møller)

’Jeg er klar til at kæmpe for dig og hele Østjylland på Christiansborg’. Med det slogan gik Jens Meilvang til valg i 2019 for Liberal Alliance i Østjyllands storkreds. Folketingskandidaten siger, at han er klar til at kæmpe igen, men kun hvis det bliver med Liberal Alliance i ryggen:

“Jeg synes, at man skal være i det parti, som man er mest for. “

Meget tyder dog på, at han ikke kommer i Folketinget, hvis han stiller op for Liberal Alliance.  

Ifølge valgforsker Kasper Mølle Hansen er det især partierne Konservative og Venstre, som truer med at nuppe Liberal Alliances folketingsmandater:

”Hvis der er valg i dag, så er det dét, der sker. Liberal Alliance er jo under spærregrænsen i alle meningsmålinger lige nu.”

Jens Meilvang, som tidligere var medlem af Venstre, afviser heller ikke det strategiske i at stille op for det gamle parti:

”Folk siger til mig, at hvis jeg var blevet i Venstre, så havde jeg siddet i Folketinget nu. Det var der nok stor sandsynlighed for,” indrømmer han, og skyder i samme åndedræt sandsynligheden for et tilbageskift ned:

”Det kunne jeg ikke finde på. Jeg skiftede til LA, fordi det var det parti, som jeg var mest enige med.”

Selv med en fremgang for LA, vil Jens Meilvang med stor sandsynlighed stå til at tabe Østjylland-mandatet til gruppeformanden, Ole Birk Olesen, som siden 2011 har siddet i folketinget for storkredsen.

Den prognose kender kan Jens Meilvang sagtens genkende, og han gør det klart, at han ikke er ’ude på at jorde’ den siddende folketingspolitiker, men derimod vil supplere ham på Christiansborg.

Valgkampen er for ikke et spørgsmål om at få lov til at sidde på i Folketingssalen, men de værdier og dagsordener man bringer med derind:

”Jeg vil arbejde for Østjylland, men det er ud fra vores ideologi, og hvordan vi tror, at vi kan få vækst til Østjylland,” slår LA-manden fast.

Video: Alina Jensen. Foto: Jacob Møller og Scanpix

Under en tredjedel af danske sportsklubbers arbejdskraft er kvindelig

Mængden af lønnede timer i danske sportsklubber er over dobbelt så stor for mandlige ansatte. Det er især i bestyrelserne, at den skæve kønsfordeling viser sig.

Af Alina Jensen

Målt i årsværk har danske sportsklubber dobbelt så mange mandlige lønnede timer som kvinder. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Årsværk er det antal lønnede timer, som svarer til et års fuldtidsarbejde.

Teamleder for Team Organisation og Ledelse i Dansk Idrætsforbund (DIF), Martin Borch, er ikke overrasket over tallene fra Danmarks Statistik. Især ikke, når han ser på bestyrelser i sin egen forening og de sportsklubber, som er tilknyttet DIF:

”Kvinder vil gerne være trænere, men jo længere ind man kommer i foreningen, des mindre attraktivt bliver det for dem at melde sig til posterne,” forklarer teamlederen og peger på både bestyrelsernes ”mande-kultur” og manglende viden om bestyrelsens arbejde som grunde.

Det er især blandt de voksne der er størst kønsfordeling. Graf: Danmarks Statistik

Bushra Hanif, styrelsesmedlem for Dansk Kvindesamfund, mener også at det er værd at kaste et blik på topposterne. Selv om organisationen endnu ikke er dykket specifikt ned i idrættens ligestilling, undrer tallene fra Danmarks Statistik heller ikke hende.

”Der må jo være kvinder, der er lige så kompetente til at have de stillinger. Selv i den sektor,” siger ligestillingsforkæmperen, som mener, at det ikke vil være nok kun at ansætte flere kvindelige trænere:

”Hvis man skal rykke på det her, skal det ske på magthaverniveau. Det skal ske i bestyrelserne.”

Martin Borch, som blandt andet arbejder for at fremme diversiteten i DIF, nævner også ændringer topstrukturen som sin hovedstrategi, men udelukker ikke fordelen ved at tage fat ved ”græsroden”.

Selv om de to er enige om at få flere kvindeligt ansatte i sportsklubberne, er holdningen klar når det gælder forfordeling: 

”Man skal vælges på grund af sine kvalifikationer, ikke sit køn.”

https://www.powtoon.com/c/csRhTel6frn/1/m

Tidens Angst: Klima er det nye terror

Hvis man vil vide, hvilke emner, der er oppe i tiden, kan man kigge mod den del af befolkningen, som har en psykisk lidelse.
Før var det atomkrig, så var det terror og nu er det klimaangsten, som fylder hos især de unge. Men bare fordi tiderne skifter, bliver angsten ikke mindre farlig.

Foto og tekst af: Alina Jensen

Nanna Lindbæk Qvesel på 18 sidder i sin seng og kan mærke angsten snige sig ind på hende. En gammel kending. Men ikke en vellidt én. En graf blev til en tankestrøm og til en ukontrollerbar rystende krop. Den 18-årige har år forinden overkommet en periode med angst, så hun ved, hvordan de føles. Men anfaldene har aldrig været så voldsomme, som dem hun oplever nu, hvor hendes bekymringer for klimaet overtager.

Nanna Qvesel er klimaktivist. Hun er medlem af Fridays for future, Extinction rebellion og gør, hvad hun kan, for at skabe fokus på de klimaproblemer, som fylder så meget i hendes hverdag. Det er ikke af lyst, men en pligt, som hun har påtaget sig.

”Hvis ikke klima havde været et problem, så tror jeg virkelig, at jeg havde fået et gladere liv. Det fylder så meget, at jeg ikke rigtig stiller krav til mig selv i skolen. Jeg har knap nok tid til at være social med andre mennesker uden for bevægelsen.”

Og så er Nanna blot én blandt et stigende antal mennesker, hvis psykiske helbred svækkes af bekymringer for de klimaforandringer, som optager samfundet lige nu.

Historien gentager sig

Det er en eftermiddag i starten af september, og Nanna og en veninde følges hjem fra skole. Snakken går, og inden længe går den hen på de klimabekymringer, som fylder hos de to unge piger. Endeligt siger veninden, at hun har en graf, som hun synes, at Nanna skal se. Det er den graf, som et par timer senere skal udløse det værste angstanfald, den angsterfarne nogensinde har oplevet.

Klimaet er det nyeste af de samfundsproblemer, som gennem tiden har belastet folks psyke.

Professor i psykiatri, dr. med. Raben Rosenberg og konstitueret centerchef for Region hovedstadens psykiatriske hospital kortlægger at nogle psykiske lidelser længe har haft bevæggrund i samfundets udvikling, trækker tråde længere tilbage end klimadebatten.

”Man har kendt til psykiske lidelser siden oldtiden med hallucinationer og vrangforestillinger. I slutningen af 1800-tallet kommer belastningsreaktioner ind i billeder, ofte forværret af det moderne liv. Lyden af skramlende hestevogne I København fremkaldte ængstelse og stress”

Raben Rosenberg hævder at angstlidelser først rigtigt blev en del af psykiatrien efter 2. verdenskrig som reaktioner på krig. Han påpeger desuden, at psykiske problemer er uundgåeligt i det moderne liv.

”De sidste 30-40 år fylder angstlidelser så meget, at ca. 10-20% risikerer at få en angstdiagnose i løbet af deres liv. Det ses som udtryk for de livsvilkår, det er at leve i moderne samfund.”

Nanna Qvelsen udelukker heller ikke, at angsten kunne indfinde sig på andre måder, hvis klimaet ikke var et problem:

”Det kunne godt være at jeg har oplevet angst, fordi jeg ville stille høje krav til mig selv i skolen.”

Presset på sig selv, er dog en angstfremkalder, som Nanna har vundet over før. Frygten for klimaforandringernes konsekvenser, som er stadig årsagen til Nannas seneste række anfald, er også i bedring.

Samfundet afspejles i angsten

I en time prøver Nanna og veninden at distrahere sig selv fra de pludseligt eksponentielt stigende streger på Nannas computerskærm. Men de emner, der ellers fylder i pigernes liv, kan ikke overskygge de fremtidsudsigter som bliver motoren for Nannas tankestrøm de næste mange timer.

Da veninden til sidst blev nødt til at gå, ligger Nanna alene tilbage med øjnene fikseret på det skrækscenarie, som hun lige var blevet præsenteret for. Den skræmte pige ringer til sin ven, for hun mærke angsten snige sig ind i luftvejene, og hun har brug for én der kender hendes behov.

Som bekymringer for klimaforandringer er kommet mere i fokus blandt medier, politikere og især unge ser kognitiv psykolog Camilla Karmark også klimaforandringer, som noget hun skal forholde sig til i sit fag.

”Fænomenet ’klimaangst’ er begyndt at fylde inden for vores fagområde. Man er begyndt at forholde sig til fænomenet, fordi det er begyndt at forekomme hos flere.”

Hun forklarer, at klimaangst kan placeres under nogle typer af lidelser, som kan påvirkes af samfundstiden.

”Det er almindeligt, at samfundstiden kan influere på angstproblematikker. For generaliseret angst er det typisk tidsaktuelle faretruende ting i samfundet, som kan blive en af årsagerne til angsten. Det kan for eksempel være bekymringer terror og atomkraftkrig.”

Camilla Karmark pointerer desuden, at angsttemaer inden for sygdommen OCD også kan være påvirket af en de aktuelle samfundsproblemer:

”Angsten for HIV fyldte som en OCD dengang, hvor HIV og AIDS fyldte mere i medierne. Eller så kunne OCD hoppe på frygten for fugleinfluenza, salmonellabakterier, m.m. i de perioder, hvor det har fyldt. Det er, hvis ens OCD for eksempel især omhandler angst for bakterier, og lignende.”

Angstlidelse skabes ikke nødvendigvis som egne oplevelser og tankestrømme, men kan i høj grad påvirkes, af det, som optager samfundet generelt og derfor den enkelte person. Nu er det klima, og på et kollegieværelse er det en skræmmende graf.

Omskiftelig, men alvorlig

To hænder, der strammer om halsen. Det er den følelse Nanna lå med, da hun begynder at hyperventilere i sin seng. Det er her, Nanna ofte forebygger sine angstanfald ved at smide alt, hvad hun har i hænderne og sove tankerne væk. Men den her gang er det for sent at gøre noget. Og det ved Nanna godt.

Luften ryger kun ud af lungerne, ikke ind. Og så begynder rystelserne at overtage hele kroppen og fratager hende evnen til at kunne bevæge den. Hun kan ikke andet end at ligge og håbe, at anfaldet er snart er overstået. Herfra husker Nanna ikke mere, selvom angsten fortsat trænger ind i hendes krop.

Selv om tidens problemer er omskiftelige, lægger Camilla Karmark vægt på, at de psykiske følger ikke er noget, som man skal tage let på.

”Klimaangst tages lige så alvorligt som andre angstlidelser. Hvis du er forpint af angst, så er du lige påvirket af den uanset indhold af angsttankerne og temaet for dem.”

Denne holdning er Nanna enig i.

”Alt efter, hvor voldsomt man oplever det, kan angst være rigtig alvorligt. Det er et ord, som man skal have respekt for.”

Den unge klimaaktivist, som ikke mener, at angst behøver en diagnose, synes dog stadig, at det er vigtigt ikke at misbruge ordets betydning.

”Klimaangst er blevet alment at sige, fordi man ofte hører det. Der er nogle, som kan gå rundt og sige ’jeg er klimaangst’ uden at have oplevet et angstanfald. Så bruger man angst, og det synes jeg er et problem.”

Helt tom

Dagen efter vågner Nanna af sit vækkeur efter godt 12 timers søvn. Kroppen ryster stadig morgen efter og fingrene kan knap ramme bogstaverne på skærmen, når Nanna skriver, at hun ikke kan komme til det første modul.

Det er vennen, som Nanna ringede til, der senere har fortalt hende om resten af aftenen. At hun blev ved at fortælle, hvor ondt hun havde. At hun ikke kunne få hovedet mellem benene, fordi krampen trak i hendes ryg. Mens krampen knuser i musklerne, skaber rystelserne en stikkende smerte, der bevæger sig indefra som blod, der suser rundt i kroppen. Vennen snakker med Nanna indtil hun kan falde i søvn.

Et kvarter før hun skal af sted til det andet, står den trætte pige op. En ømhed knuger sig til hendes lænd og musklerne er udmattede, som havde hun trænet i flere timer. Som Nanna tager afsted, mærker hun, at det ikke kun er kroppen, som er udmattet:

”Jeg kan hverken føle mig glad eller ked af det. Jeg er helt tom.”

Tumult på Temabar: Ung mand tiltalt for grov vold

Hyggelig snak på Temabars herretoilet blev i løbet af få minutter til slag og peberspray. Om det var nødværge mod en kendt Vejle-gruppering, eller en reaktion på en provokerende samtale, er endnu uvist.

Skrevet af: Alina Jensen

”Jeg knepper din mor og kvæler hende i min gokkesok.” Det var provokationer som denne, der fik en ung mand til at skubbe, sprøjte peberspray og slå en anden af barens gæster d. 19. maj 2019 på Temabar i Vejle.

Omtrent seks måneder efter, d. 20. november, sidder han i byretten i Horsens. Her placerer han en finger mellem øjenbrynene og kigger med let himmelvendte øjne mod sin søster på tilhørerpladserne, som gengælder blikket. Dommeren er forhindret i at dukke op, og retssagen er udskudt et kvarter. I løbet af det kvarter udveksler pigen og tiltalte jævnligt blikke. Hans er som regel himmelvendte og ledsaget af et sukkende smil.

Forsvarsadvokaten peger forklarende rundt i retssalen, og tiltalte nikker, før han vender tilbage til sin vippen frem og tilbage på stolen. Da dommeren træder ind i retssalen, fikseres de før himmelvendte øjne på dommersædet.

Forberedt selvforsvar

Den unge mand er 18 år gammel og tiltalt for grov vold og ulovlig våbenbesiddelse. Han nægter sig skyldig i det første, da han mener, at han handlede i nødværge.

Den 18-årige hævder, at han blev truet af forurettede (også nævnt som S) og hans venner, som ifølge forklaringen er medlemmer af en kendt Vejle-gruppering. Det var af frygten for denne gruppering, at han havde pebersprayen med. Han forklarer, at han før har fået trusler fra gruppen og derfor havde den med som ”forberedt selvforsvar”.

Den aften vurderede den tiltalte, at han ”stod til at få en ordentlig røvfuld” og så derfor pebersprayen som sin eneste udvej.

Uklare relationer

En videoovervågning fra TemaBars herretoilet, viser at tiltalte og den forurettede står og diskuterer tæt sammen, mens flere drenge kommer til og står omkring de to.

Da S og en anden toiletbesøgende kommer til vidnestolen, hævder de dog begge, hverken at kende hinanden eller mange af de andre på toilettet.

Der er uenighed blandt tiltalte og vidnerne om de indblandedes relationer. Infografik: Alina Jensen

Den forurettede, som sjældne gange kigger på tiltalte, husker ikke andet fra episoden, end at han får peberspray i øjnene. Han genkender kun en ven i gruppen af drenge, som er på toilettet.

Provokation eller venskabelig snak?

Videoovervågningen viser blandt andet, at S tørrer sin sved af i tiltaltes bluse og giver ham små klap på kinden. Han synes selv, at den opførsel virker mærkelig og nævner selv: ”Jeg må have været meget fuld. Det ser ikke rart ud.”

Videoovervågning viser desuden, at en ung mand, som er vidne 2, kommer ind på toilettet og går meget tæt på tiltalte, som han siger noget.

Ifølge tiltalte er denne nærgående, én af forurettedes venner, som siger: ”Hvis du fucker med S, fucker du med mig”. Da den nærgående bliver sat i vidnestolen, siger han dog selv, at han ikke kender andre på toilettet end tiltalte, som han kender gennem en fælles ven.

Ligesom den forurettede, kan han heller ikke huske sine ord, men antager at han nok bare har spurgt ind til, hvad de snakkede om.

Sagen forsætter

Den 18-årige fortæller, at han efter episoden henvendte sig til politiet, så snart de kom, da han godt vidste at opbevaringen og brugen af peberspray uden for hjemmet ”ikke var så smart gjort.”.

Den forurettede har ifølge afhøringsrapporten fra den nat, forklaret at tumulten allerede var opstået inde på barens dansegulv. Dette kan han dog hverken be- eller afkræfte.

Hvem der kender hvem, og hvorfor tiltalte handlede, som han gjorde, er endnu ikke afgjort. Sagen er udskudt til d. 12. december 2019.

Korrektur af Frederikke Borg Højfeldt